• Từ khóa:
  • Bơm thủy lực, bơm cao áp, lọc nhớt, răng gầu...

Phụ tùng Aftermarket là gì?

Phụ tùng Aftermarket là loại phụ tùng trái ngược với OEM. Loại phụ tùng này do các công ty ngoài - không phải là nhà cung cấp chính hãng - sản xuất đồ thay thế cho một loại sản phẩm, một mác nhưng không liên quan đến nhà sản xuất.

Thông thường loại đồ này cũng được sản xuất trên các loại máy gia công chính xác với vật liệu giống như đồ chính hãng. Nhưng đôi khi hình thức của loại phụ tùng này không nhất thiết phải giống hệt đồ chính hãng vì các công ty sản xuất phụ tùng ngoài không theo thiết kế của nhà cung cấp. Một số công ty ngoài việc nhượng quyền sản xuất phụ tùng thay thế còn có thiết kế riêng để nâng cao chất lượng sản phẩm. Điều này khiến các sản phẩm “Aftermarket” nhiều khi có chất lượng tốt hơn như chính hãng nhưng lại có giá rẻ hơn.

Viết bình luận

Phụ Tùng Xúc Đào
Phụ Tùng Xúc Đào