• Từ khóa:
  • Bơm thủy lực, bơm cao áp, lọc nhớt, răng gầu...

Kinh nghiệm chọn mua phụ tùng thay thế

Komatsu PC30 PC40 PC45 PC50 PC55 PC60 PC75 PC78 PC120 PC128 PC138 PC200 PC250 PC300 PC400 PC450 PC650 PW95 PW130 PW150 PW200...

Hitachi EX30 EX45 EX50 EX55 EX60 EX120 EX200 EX230 EX300 EX400 ZX30 ZX40 ZX50 ZX55 ZX75 ZX120 ZX200 ZX330 ZX450... 

Kobelco SK30 SK45 SK50 SK55 SK60 SK120 SK115 SK135 SK200 SK330 SK460 SK100W SK125W...

Doosan Solar S55W, DX55W S140W DX140W S130W S170W S200W S290LC DX225LC DX300LC...

Hyundai Roboex R55W R55 R140W R130W R170W R210W R290LC R300LC...

Sumitomo SH55 SH60 SH120 SH210 SH240 SH330...

Caterpillar 307B 320D 330B 336D 345B...

Volvo EW55, EC55, EW145, EC210, EC290...

Samsung MX3W MX55W MX6W...

Yanmar VIO30 VIO50 B6 B7, Kubota U30 RX505 KX57...

Mitsubishi MM30 MM40 MM50, IHI 30Z 50Z...

Kato HD700... 

JCB JS205...

Sany SY215...

Viết bình luận

Phụ Tùng Xúc Đào
Phụ Tùng Xúc Đào